vanmieu.d.webcom.vn

SPECIAL NATIONAL RELIC

VAN MIEU QUOC TU GIAM 

vanmieu.d.webcom.vn

Foreword

Hanoi Temple of literature was created under the LY Thanh Tong, 2nd Than Vu era year Canh Tuat(1070) was the place of worship KHONG TU, Chu Cong and Tu Phoi (four outstanding student of Khong Tu is Nhan Tu, Tang Tu, Tu Tu and Manh Tu), and 72 people (72 Confucianist tertiary was typical Sage) at the same time is where Crown Prince Lý Càn Đức to learn ...

INFORMATION ABOUT CONFUCIAN RELICS

 • Văn Miếu Bắc Ninh

  Văn Miếu Bắc Ninh

  ( 23/03/2017 )

  Bắc Ninh - Kinh Bắc là địa phương có truyền thống hiếu học tiêu biểu hàng nhất nhì nước ta. Tính theo địa danh hành chính khi gọi là Kinh Bắc - thời phong kiến nơi đây có tới 600 vị đỗ Đại khoa, hơn 1000 vị đỗ Cử nhân, Tú tài.

 • Văn Miếu Mao Điền

  Văn Miếu Mao Điền

  ( 23/03/2017 )

  Văn miếu Mao Điền dưới thời Nguyễn là Văn miếu cấp tỉnh, được đặt tại địa phận xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ngày nay). Trước đó, được khởi dựng vào thế kỷ XVI, Văn miếu thuộc cấp trấn Hải Dương, được dựng tại làng Vĩnh Lại, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng (nay là Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang)

 • Văn Miếu Trấn Biên - Đồng Nai

  Văn Miếu Trấn Biên - Đồng Nai

  ( 23/03/2017 )

  Văn miếu Trấn Biên là Văn miếu đầu tiên được xây dựng tại xứ Đàng Trong, là nơi tôn vinh Khổng Tử, các danh nhân văn hóa nước Việt. Năm Ất Mùi (1715), chúa Nguyễn Phúc Chu sai trấn thủ Nguyễn Phan Long và ký lục Phạm Khánh Đức xây dựng Văn miếu Trấn Biên.

 • Quốc Tử Giám Huế một di tích độc hiếm của Quốc gia

  Quốc Tử Giám Huế một di tích độc hiếm của Quốc gia

  ( 23/03/2017 )

  Quốc Tử Giám tức trường Đại học của thời phong kiến, xưa nay vẫn được xem là sản phẩm sáng tạo của nền Nho học Trung Hoa. ở Việt Nam, từ gần ngàn năm trước, trường Quốc Tử Giám đã được thành lập vào đầu thời Lý;

Other documents

 • Untitled
 • Untitled

vanmieu.d.webcom.vn

vanmieu.d.webcom.vn

        Guide to finding the way

58 Quoc Tu Giam Street,
Dong Da District, Hanoi
Locate device

Copyright 2017 of the Center for Scientific and Cultural Activities Van Mieu - Quoc Tu Giam