vanmieu.d.webcom.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.d.webcom.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội


SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO HÀ NỘI 

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VHKH

VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

-------------------------------------------

QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Áp dụng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám)

        Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề nghị khách tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám thực hiện nghiêm túc các điều sau:

 

NÊN LÀM

KHÔNG NÊN LÀM

1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo

2. Giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống

3. Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự

4. Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung

5. Mặc trang phục phù hợp

6. Thể hiện tình cảm đúng mực

7. Cung cấp, trao đổi thông tin, tuân thủ theo hướng dẫn

8. Mua, bán hàng đúng nơi quy định

9. Đóng góp, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường

10. Lấy sách hướng dẫn, bản đồ, tập gấp du lịch khi thực sự cần thiết

11. Tôn trọng văn hoá, phong tục tập quán địa phương

1. Thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan

2. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân

3. Xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn giáo

4. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm

5. Chen lấn, xô đẩy, gây rối

6. Ăn uống, ngủ, nghỉ tuỳ tiện

7. Tổ chức các hoạt động trái quy định

8. Sử dụng đồ chơi kích động bạo lực gây nguy hiểm, độc hại

9. Tranh giành khách, chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ

10. Nâng giá hàng hoá và dịch vụ đối với khách du lịch


vanmieu.d.webcom.vn

vanmieu.d.webcom.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám