vanmieu.d.webcom.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.d.webcom.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

TRIỂN LÃM “KHOA CỬ VIỆT NAM XƯA TRONG DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI”


Từ ngày 05/03/2018, du khách tham quan trong và ngoài nước sẽ được tìm hiểu và chiêm ngưỡng các tư liệu tiêu biểu về nền khoa cử Việt Nam xưa được lưu trữ, khắc ghi trong ba di sản tư liệu thế giới của Việt Nam hiện nay đó là: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Bia tiến sĩ thông qua triển lãm“Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản Tư liệu thế giới” tại sân Đại Bái, khu Điện Đại thành, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

 

Ảnh: Toàn cảnh trưng bày tại sân Đại Bái

Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 15h00 ngày 05/03/2018, được Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I vàTrung tâm Lưu trữ Quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước –Bộ Nội vụ phối hợp thực hiện.

Nội dung trưng bày triển lãm gồm 03 phần:

1. Lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các triều đại.

2. Quốc Tử Giám – Trung tâm giáo dục cao cấp đầu tiên của Việt Nam.

3. Bia đề danh Tiến sĩ và các nhà khoa bảng tiêu biểu.

 

Ảnh: Trưng bày trên sân Đại Bái

Việc phối hợp tổ chức triển lãm nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018 giữa các  đơn vị đang trực tiếp bảo quản Di sản tư liệu Thế giới của Việt Nam hiện nay đã mở ra một hướng mới trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản tư liệu thế giới, tạo điều kiện cho công chúng trong và ngoài nước được tiếp cận gần hơn với các di sản tư liệu của Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa của dân tộc.

Triển lãm đựợc tổ chức tại sân Đại Bái, Di tích Quốc gia đặc biêt Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong vòng một tháng đến ngày 05/04/2018.

Lê Hương 


vanmieu.d.webcom.vn

vanmieu.d.webcom.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám